Welbevinden van de Welstand

In de vorige nieuwsbrief maakten we er al melding van.
Er is op dit moment, gebaseerd op de enquête-uitkomsten en de uitbreiding met extra grondoppervlak, al hard gewerkt aan een hernieuwd ontwerp voor de renovatie van De Kollekamp.
Inmiddels is het ontwerp ook besproken in de Welstand. Het gebouw en het volume is akkoord. Nu kan in het ontwerp verder gewerkt worden aan de materiaal- en kleurkeuze. Het terras, de trappartij en de keerwand vergt nog wel aandacht voor behoud van de bomen op het voorplein. Dankzij het welbevinden van de Welstand een mooie stap vooruit.