Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Na een lange periode waarin we onze huurders hebben moeten missen, is er nu gelukkig weer een  begin gemaakt met de activiteiten van onze verenigingen.
Het bestuur is in de tussentijd druk bezig geweest er voor te zorgen dat de Kollekamp kan blijven bestaan.
We hebben gekeken naar de mogelijkheden om het gebouw aan te passen aan de eisen en wensen van deze tijd.
Om in de toekomst te kunnen blijven bestaan willen we extra activiteiten organiseren zodat we meer mensen kunnen ontvangen.
Het openen van een huiskamer voor mensen die daar behoefte aan hebben is hier ook een onderdeel van. We denken dat er genoeg animo voor is.  We willen zo snel mogelijk hiervoor een ruimte inrichten en starten, op maandagochtend of donderdagochtend in september.

Hiervoor zoeken we nog vrijwilligers.

Bestuur de Kollekamp