Wat er nog zoal gaande is

BTW
Hoe om te gaan met BTW? Met de verwachte kosten voor renovatie en uitbreiding van de exploitatie zeker niet onbelangrijk. Wat is de invloed ervan op de plannen en te maken keuzes? Een specialist Omzetbelasting is om advies gevraagd.

Statuten.
Een update loopt. Ondersteund door een eigen Geulse jurist wordt ook dit op de gewenste noemer gebracht. En in ons geval betreft dit met name het instellen van een Raad van Advies

Huurders- en bewonersenquete
De resultaten zijn binnen. De interpretatie en vertaling van die uitkomsten naar ontwerp, inrichting, aankleding ed. loopt nog. Gedacht wordt aan een informatie avond om dit en andere zaken te kunnen toelichten en terug te koppelen. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.

Aankoop grond.
Met het Kerkbestuur wordt gepraat over de aankoop van grond aan pastoriezijde voor ofwel de opgang voor minder validen of voor een alternatieve indeling om aan de diverse vereisten te kunnen voldoen.