Stichting De Kollekamp

Een stichting van en door enthousiaste vrijwilligers die de leefbaarheid in Geulle willen verhogen, borgen en ervoor zorgen dat dit mede gedragen wordt door de Geulse samenleving.

We doen dit  zonder winstoogmerk.

De Kollekamp stelt zich ten doel gelegenheid en onderdak te bieden aan sociale activiteiten binnen de woonkern Geulle, zoals op het gebied van muziek, sport en cultuur en aldus een ontmoetingsplaats voor jong en oud te zijn.

Het is fijn om samen (in groepsverband) activiteiten te ondernemen. Het geeft veel gezelligheid, onderling contact en verbinding. Sociale cohesie: dat is wat nodig is in en wat kenmerkend moet zijn voor kleine kernen.

En samen met jullie gaan we de leefbaarheid van Geulle verbeteren zodat de slogan “Je zal er maar wonen”  ons mooie Geulle typeert!