Infoavond 1 september

Een geslaagde infoavond in en over gemeenschapshuis de Kollekamp 1 september 2021.

De Kollekamp leeft! Dat was te merken aan de opkomst. De zaal was nagenoeg “uitverkocht”. Uiteraard in overeenstemming met de nog steeds geldende coronaregels.

Wat was de aanleiding?
De Gemeente Meerssen wil, in het kader van het accommodatiebeleid een andere opzet rondom het Gemeenschapshuis de Kollekamp realiseren. De Stichting De Kollekamp, die tot dusver verantwoordelijk is voor het beheer en exploitatie wordt in die opzet de nieuwe eigenaar van het gebouw.

De Stichting heeft die handreiking opgepakt en bekijkt nu de mogelijkheden en voorwaarden hoe de Kollekamp behouden en toekomstbestendig gemaakt kan worden.

Het wordt gedegen aangepakt en ondersteund door diverse instanties en adviseurs, zoals de KNHM (Koninklijke Heidemij) Arcadis, Hogeschool Zuyd, en  een bouwkundig adviseur en architect. De laatsten  afkomstig uit de “eigen gelederen” van Geulle Boven. Het onderstreept de betrokkenheid met de Kollekamp eens te meer.

Het resultaat van al dat voorwerk mag er zijn. En het wordt echt tastbaar als Roger Martens, onze eigen ‘lokale architect’, de bouwschetsen toont van wat er tot nog toe aan ideeën is aangedragen.

Het enthousiasme is merkbaar. Vragen en suggesties zijn er volop. De argumenten gaan over en weer. Menigeen is verrast door wat er al gedaan en bereikt is.
Het 1e doel van de infoavond – Samen in gesprek en ideeën uitwisselen –  is zo meer dan bereikt.

Huiskamer

Eén doel is al gerealiseerd. Vanaf 9 september gaat het huiskamer project van start. Op  donderdagochtend is iedereen van harte welkom voor wat gezelligheid, koffie, een spelletje of activiteit met anderen.

Een ander zeker zo belangrijk doel is Samen aan de slag. Er is immers nog een lange weg te gaan en een hoop te doen.
Voor een bestendige organisatie is een Raad van Toezicht gewenst en wil de Stichting werkgroepen formeren die de vele aspecten rondom (ver)bouw, inrichting, financiën, fondsenwerving, communicatie ed. nader willen uitdiepen en uitwerken.
De bereidheid te willen bijdragen is er. De eerste toezeggingen zijn al binnen. Heel mooi.

Op 27 september om 19.30 uur in De Kollekamp, wil de stichting iedereen uitnodigen die wil meehelpen dit project  te realiseren.
Praat erover met vrienden en kennissen en nodig ze uit mee te doen. Samen kunnen we dit karwei klaren.

Het stichtingsbestuur van De Kollekamp heeft in de afgelopen jaren veel tijd en energie geïnvesteerd in het open houden van dit gemeenschapshuis, het opzetten van nieuwe activiteiten en het opkrikken van de bezettingsgraad. Tevens heeft het stichtingsbestuur zich ervoor ingezet om het belang van een gemeenschapshuis voor de sociale cohesie binnen een kern op de politieke agenda te krijgen en te houden. Dit is allemaal gelukt.

Ook het College van B&W staat positief tegenover het openhouden van De Kollekamp als ontmoetingsplaats voor de gemeenschap en wil ook – zo staat het in voorstel accommodatiebeleid dat binnenkort in de gemeenteraad behandeld wordt – een behoorlijk bedrag investeren om De Kollekamp te renoveren. Daarmee kan het gebouw ’toekomst-proof’ gemaakt worden: eigentijdser, functioneler en voor mindervaliden beter toegankelijk.

De oproep om met  een aanvulling van nieuwe bestuursleden ook op bestuurlijk niveau te zorgen voor continuïteit en een nog grotere creativiteit is succesvol verlopen en heeft er voor gezorgd dat het stichtingsbestuur werd uitgebreid tot zeven bestuursleden onder leiding van een nieuwe voorzitter. De namen en functies staan vermeld onder het tabblad Bestuur.

En samen met jullie gaan we de leefbaarheid van Moorveld en Geulle verbeteren zodat de slogan “Je zal er maar wonen” 

“We denken dat innovatie ontstaat door het genereren van iets nieuws, maar heel vaak komt het tot stand door het verbinden van dingen die er al zijn.”

De Kollekamp stelt zich ten doel gelegenheid en onderdak te bieden aan sociale activiteiten binnen de woonkernen Moorveld en Geulle, zoals op het gebied van muziek, sport en cultuur en aldus een ontmoetingsplaats voor jong en oud te zijn.

Het is fijn om samen (in groepsverband) activiteiten te ondernemen. Het geeft veel gezelligheid, onderling contact en verbinding. Sociale cohesie: dat is wat nodig is in en wat kenmerkend moet zijn voor kleine kernen.

Gemeenschapshuis De Kollekamp, dé ontmoetingsplek voor heel Moorveld en Geulle…..