Het ontwerp van de Kollekamp?

De plannen, zoals in sept gepresenteerd, zijn voorgelegd aan de Welstandscommissie. Het lijkt nog geen hamerstuk, want de commissie heeft een drietal wensen kenbaar gemaakt.

Ze vindt dat het rechtse deel van de oorspronkelijke mergelgevel te veel aan het vrije zicht onttrokken wordt. Daarbij wil ze graag de drie bomen van de huidige voortuin, behouden en is de hoogte van het terras – hoogste punt gemeten – max ongeveer 1,50 m boven straatnivo, aan de hoge kant. Deze kanttekeningen vergen uiteraard de nodige creativiteit en wellicht wat aanpassing, maar de verwachting is dat de oplossing wel wordt gevonden.