Bouwgeschiedenis

Bouwgeschiedenis

Er stond tegenover de boerderij aan de Heerenstraat 8 in Geulle, iets ten zuiden van Moorsels, sinds circa 1906 een familiekapel van de familie Pesch, die was gesticht ten behoeve van een tweetal broers, die als emeritipriesters bij hun zwager waren komen wonen. In deze kapel lazen zij missen.

Na hun overlijden namen andere emeriti deze kapel over, zodat er in deze buurt informeel sprake was van zielzorg. De route naar de parochiekerk in Geulle was door de aanleg van het Julianakanaal in 1936 flink verlengd. In de gehuchten Moorveld, Snijdersberg en Hussenberg ontstond in 1945 het plan om een rectoraat te laten stichten. De kleine kapel voldeed hieraan niet. Mgr. Lemmens benoemde H.H. Thijssen tot rector en deze laatste richtte een schuur van de familie Smeets in tot eerste noodkerk. In 1947 werd de nieuwe locatie van de kerk in overleg met de Provinciale Planologische Dienst bepaald, ten noorden van Moorveld.

De bouwrector moest behalve een locatie ook een naam aan het rectoraat geven en er ontstond een probleem, omdat alle gehuchten evenveel rechten meenden te hebben. Vandaar dat de bouwrector koos voor de naam Waalssen, waarvan de herkomst echter niet duidelijk is. Maar omdat de kerk vlakbij het gehucht Moorveld werd gebouwd, kreeg de parochie al snel ook deze naam.

De noodkerk werd gebouwd op een stuk grond, dat later het kerkeiland zou gaan vormen met kerk en pastorie. Voor deze noodkerk werd een houten loods van de bierbrouwerij ‘De Leeuw’ te Valkenburg overgenomen, die door S.J. Dings van een bakstenen ingang werd voorzien, met een kleine toren en een voorportaal. De bouwrector kreeg van de gemeente Weert nog een verzoek om de loods over te mogen nemen ten behoeve van het bouwen van noodwoningen, maar dit werd door de rector afgewezen.

De noodkerk werd in 1953 verlaten en daarna tot bewaarschool verbouwd. In 1992 kocht de gemeente het gebouw, dat inmiddels tot gemeenschapshuis was ingericht. De kleuterschool, die inmiddels was gebouwd, werd in de jaren negentig verkocht en gesloopt, waarna er woonhuizen op het voormalige kerkeiland werden gebouwd.

De kapel van de familie Pesch werd in 1974 gesloopt.