Fondsenwerving

Na de toezegging van de gemeente Meerssen is de provincie de volgende halte voor de fondsenwerving. De provincie echter vraagt aanvulling op hetgeen al bij de gemeente is onderbouwd, en een uitgebreidere toelichting van projectaanpak, organisatie, tijdsplanning, financiering, exploitatie ed. meer. Kortom een gedegen projectplan.
Met de nodige inspanning en een aantal afstemsessies verder, is het projectplan nu nagenoeg klaar. Één horde is daarmee genomen, echter de tweede nog niet. De provincie stelt de eis dat de aanvrager ook de eigenaar van het onroerend goed moet zijn. En dat had de gemeente nu juist op het einde van het traject voorzien, pas na afronding van de renovatie.
Het besluit tot vervroegde eigendomsoverdracht is weliswaar in februari al door de gemeenteraad bekrachtigd, maar de procedurele uitvoering ervan is nog steeds gaande.