Enquête

In het kader van het realiseren van de nieuwe plannen voor de Kollekamp willen wij meer inzicht verkrijgen in het huidige gebruik van het gemeenschapshuis maar ook in de wensen ten aanzien van de toekomst. Daartoe is een enquête opgesteld zowel voor huurders als voor inwoners. De huurdersgroep heeft die inmiddels al ontvangen en geretourneerd.

De andere doelgroep zijn de inwoners van Geulle-boven. Vrijwilligers hebben huis aan huis aangebeld om de enquête persoonlijk te overhandigen, maar vooral ook toe te lichten wat er zoal speelt rondom de Kollekamp, welke acties er lopen, het overleg met gemeente, de fondsenwerving, etc. Heel veel mooie positieve reacties en steun wordt er uitgesproken. Dank je wel daarvoor.
De hele gemeente op die wijze benaderen is echter onbegonnen werk.
Vandaar deze oproep aan alle inwoners van Geulle om, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, de enquête via onderstaande link, of via de scan van de QR-code, in te vullen.                  https://bit.ly/enq_qr

Graag vóór 21 maart. Zo krijgen we een totaalbeeld van wat er aan wensen en ideeën leeft in onze gemeenschap.