Welkom bij De Kollekamp

 

Uitnodiging vrijwilligers

Draag je De Kollekamp een warm hart toe en wil je graag een steentje bijdragen aan de realisatie van ons project meldt je dan aan als vrijwilliger voor één van onze werkgroepen. Alle ideeën en handjes zijn welkom. We willen vooral samen met de gemeenschap de uitdaging aangaan een mooi gemeenschapshuis te realiseren waar iedereen gebruik van kan maken. Voor meer informatie over de werkgroepen of om je aan te melden neem contact op met Marga Kester, email: margakester@me.com of bel: 06-19620578.


Enquête

In het kader van het realiseren van de nieuwe plannen voor de Kollekamp willen wij meer inzicht verkrijgen in het huidige gebruik van het gemeenschapshuis maar ook in de wensen ten aanzien van de toekomst. Daarom hebben wij een enquêteformulier opgesteld dat wij in december aan alle huurders digitaal zullen opsturen. Op verzoek kunnen wij natuurlijk ook een papieren versie bezorgen.

Ook willen wij de inwoners van Geulle-boven vragen om een enquêteformulier in te vullen aangezien wij het ook van belang achten wat hun wensen zijn ten aanzien van de ‘upgrade’ van de Kollekamp. Enkele bestuursleden zullen in het begin van 2022 persoonlijk langs de deuren gaan om het formulier te overhandigen. Wij hechten veel waarde aan de bijdrage die de inwoners kunnen leveren. Tenslotte is het de bedoeling dat het gemeenschapshuis door de gemeenschap wordt gedragen.


Leren van de ander.

De renovatie van De Kollekamp is een grote eenmalige klus. First time right? Zeker geen gemakkelijke opgave.
In meerdere gemeenten zijn soortgelijke initiatieven opgepakt en met succes afgerond. Vandaar dat we er een aantal graag willen bezoeken om indrukken en ideeën op te doen en te leren van hun ervaringen.
Als eerste in de rij het Groene Kruis gebouw in Eijsden.