Over ons

De Kollekamp stelt zich ten doel gelegenheid en onderdak te bieden aan sociale activiteiten binnen de woonkern Geulle, zoals op het gebied van muziek, sport en cultuur en aldus een ontmoetingsplaats voor jong en oud te zijn.


Het is fijn om samen (in groepsverband) activiteiten te ondernemen. Het geeft veel gezelligheid, onderling contact en verbinding. Sociale cohesie: dat is wat nodig is in en wat kenmerkend moet zijn voor kleine kernen.


En samen met jullie gaan we de leefbaarheid van Geulle verbeteren zodat de slogan “Je zal er maar wonen”  ons mooie Geulle typeert!


De Kollekamp
Postadres: Rector Thijssenstraat 50, 6237 NJ Moorveld.
T. 043-3646247  b.g.g. 06-10803327