Bestuur

Het bestuur van de stichting De Kollekamp bestaat uit:


  • Marie-José – Notten Voorzitster
  • Fred Knarren  – Secretaris (Vice voorzitter), waarnemend penningmeester
  • Vacature – Penningmeester
  • Marlies Bartholet – Reserveringen en praktische zaken
  • Rosie Houben – Reserveringen en praktische zaken
  • Teun Brorens – Technische zaken