De Kollekamp

Het stichtingsbestuur van De Kollekamp heeft in de afgelopen jaren veel tijd en energie geïnvesteerd in het open houden van dit gemeenschapshuis, het opzetten van nieuwe activiteiten en het opkrikken van de bezettingsgraad. Tevens heeft het stichtingsbestuur zich ervoor ingezet om het belang van een gemeenschapshuis voor de sociale cohesie binnen een kern op de politieke agenda te krijgen en te houden. Dit is allemaal gelukt.

Ook het College van B&W staat positief tegenover het openhouden van De Kollekamp als ontmoetingsplaats voor de gemeenschap en wil ook – zo staat het in voorstel accommodatiebeleid dat binnenkort in de gemeenteraad behandeld wordt – een behoorlijk bedrag investeren om De Kollekamp te renoveren. Daarmee kan het gebouw ‘toekomst-proof’ gemaakt worden: eigentijdser, functioneler en voor mindervaliden beter toegankelijk.

De oproep om met  een aanvulling van nieuwe bestuursleden ook op bestuurlijk niveau te zorgen voor continuïteit en een nog grotere creativiteit is succesvol verlopen en heeft er voor gezorgd dat het stichtingsbestuur werd uitgebreid tot zeven bestuursleden onder leiding van een nieuwe voorzitter. De namen en functies staan vermeld onder het tabblad Bestuur.

En samen met jullie gaan we de leefbaarheid van Geulle verbeteren zodat de slogan “Je zal er maar wonen” 

“We denken dat innovatie ontstaat door het genereren van iets nieuws, maar heel vaak komt het tot stand door het verbinden van dingen die er al zijn.”

De Kollekamp stelt zich ten doel gelegenheid en onderdak te bieden aan sociale activiteiten binnen de woonkern Geulle, zoals op het gebied van muziek, sport en cultuur en aldus een ontmoetingsplaats voor jong en oud te zijn.

Het is fijn om samen (in groepsverband) activiteiten te ondernemen. Het geeft veel gezelligheid, onderling contact en verbinding. Sociale cohesie: dat is wat nodig is in en wat kenmerkend moet zijn voor kleine kernen.

Gemeenschapshuis De Kollekamp, dé ontmoetingsplek voor heel Geulle…..