De Kollekamp

Gemeenschapshuis de Kollekamp (Moorveld-Geulle) zoekt met spoed nieuwe bestuursleden

Het stichtingsbestuur van De Kollekamp heeft in de afgelopen jaren veel tijd en energie geïnvesteerd in het open houden van dit gemeenschapshuis, het opzetten van nieuwe activiteiten en het opkrikken van de bezettingsgraad. Tevens heeft het stichtingsbestuur zich ervoor ingezet om het belang van een gemeenschapshuis voor de sociale cohesie binnen een kern op de politieke agenda te krijgen en te houden. Dit is allemaal gelukt.

Ook het College van B&W staat positief tegenover het openhouden van De Kollekamp als ontmoetingsplaats voor de gemeenschap en wil ook – zo staat het in voorstel accommodatiebeleid dat binnenkort in de gemeenteraad behandeld wordt – een behoorlijk bedrag investeren om De Kollekamp te renoveren. Daarmee kan het gebouw ‘toekomst-proof’ gemaakt worden: eigentijdser, functioneler en voor mindervaliden beter toegankelijk.

Het bestuur van De Kollekamp heeft de gemeente onlangs laten weten dat ze ernstige twijfels heeft over de vraag of zij voldoende in staat is om te zorgen voor bestuurlijke capaciteit én continuïteit. En die bestuurlijke capaciteit en continuïteit zijn absoluut nodig wil de gemeente fors gaan investeren in dit gebouw. Het kan niet zo zijn dat er dadelijk een gerenoveerd gebouw staat dat veel geld gekost heeft, maar er dan geen bestuursleden zijn om dit gebouw ‘draaiende’ te houden. Kortom: om de renovatieplannen verder gestalte te geven en het ingezette activiteitenbeleid door te zetten en verder uit te bouwen zijn er bestuursleden nodig. Dat gaat niet lukken met de huidige bezetting van het stichtingsbestuur. Eerdere pogingen om bestuursleden te krijgen hebben niet geleid tot succes – daarom nu deze noodoproep.

En samen met jullie gaan we de leefbaarheid van Geulle verbeteren zodat de slogan “Je zal er maar wonen” 

“We denken dat innovatie ontstaat door het genereren van iets nieuws, maar heel vaak komt het tot stand door het verbinden van dingen die er al zijn.”

De Kollekamp stelt zich ten doel gelegenheid en onderdak te bieden aan sociale activiteiten binnen de woonkern Geulle, zoals op het gebied van muziek, sport en cultuur en aldus een ontmoetingsplaats voor jong en oud te zijn.

Het is fijn om samen (in groepsverband) activiteiten te ondernemen. Het geeft veel gezelligheid, onderling contact en verbinding. Sociale cohesie: dat is wat nodig is in en wat kenmerkend moet zijn voor kleine kernen.

Gemeenschapshuis De Kollekamp, dé ontmoetingsplek voor heel Geulle…..